Εμβολιασμένος πληθυσμός ανά Περιοχή

Ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού

Γράφημα: GreeceInFigures.com | Πηγή: ΕΟΔΥ