1 / 10

Τι ποσοστό της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται στην EE προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

GreeceInFigures.com