Μέσος Μισθός & Απολαβές στην Ελλάδα

Δημήτρης Μιχαηλίδης

Τελευταία Ενημέρωση: 5/2/2024

Εισαγωγή

Η οικονομία μιας χώρας βασίζεται στην παραγωγή και κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Τα επίπεδα της κατανάλωσης των πολιτών εξαρτώνται άμεσα από τα επίπεδα του μισθού και των καθαρών απολαβών. Αποτελούν συνεπώς θεμελιώδεις δείκτες για την πορεία της οικονομίας.

Σε αυτό το λήμμα αναλύουμε τα δεδομένα για τον κατώτατο, το μέσο και τον καθαρό μισθό στην Ελλάδα. Παρουσιάζουμε επίσης και το χάσμα εισοδήματος μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Μέσος Ετήσιος Καθαρό Μισθός

Ο καθαρός μισθός ορίζεται ως οι καθαρές απολαβές του εργαζόμενου μετά την παρακράτηση των φορολογικών εισφορών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Συνεπώς, διαφέρει ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του εργαζομένου. Εδώ τον παρουσιάζουμε για τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις: άγαμο άτομο χωρίς παιδιά, οικογένεια με έναν εργαζόμενο και χωρίς παιδιά, οικογένεια με έναν εργαζόμενο και δύο παιδιά, οικογένεια με δύο εργαζόμενους και χωρίς παιδιά και οικογένεια με δύο εργαζόμενους και δύο παιδιά. Οι μισθοί συγκρίνονται με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρουσιάζονται σε € και αγοραστική δύναμη.

Αγοραστική Δύναμη

Ο καθαρός μισθός μπορεί να συγκριθεί με διαφορετικές χώρες. Για να είναι δίκαιη η σύγκριση (λόγω διαφορετικών νομισμάτων και τιμών), χρειάζεται αρχικά να μετατραπεί σε αγοραστική δύναμη (PPS). Η αγοραστική δύναμη είναι ένα τεχνητό νόμισμα το οποίο έχει την ίδια αξία σε όλες τις χώρες. Μετά από αυτόν τον υπολογισμό, με 10.000 νομίσματα PPS αγοράζονται οι ίδιες ποσότητες αγαθών/υπηρεσιών σε όλες τις χώρες. Σύμφωνα με τον μέσο ετήσιο καθαρό μισθό του 2021, το μέσο άγαμο άτομο χωρίς παιδιά έχει μισθό σε 29,8% μικρότερο από το μέσο αντίστοιχο άτομο στην Ε.Ε (με βάση την αγοραστική δύναμη).

Το 2021, η εισοδηματική ανισότητα στην Ελλάδα ήταν η 8η υψηλότερη της Ε.Ε. Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Κατώτατος Μισθός

Ο κατώτατος μισθός ορίζεται ως οι ελάχιστες νόμιμες μικτές απολαβές που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι εργοδότες στους εργαζόμενους. Ορίζεται από το κράτος και υπολογίζεται με βάση 14 μισθούς (12 μήνες + δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων). Στο γράφημα του λήμματος έχει γίνει αναγωγή του σε 12 μισθούς, για να είναι συγκρίσιμος με άλλες χώρες.

Για παράδειγμα, το 2022, ο κατώτατος μισθός ήταν στα 713€ μεικτά * 14 μισθοί = 9.982€ το χρόνο. Για την αναγωγή του σε 12 μήνες: 9.982 / 12 μήνες = 831,8€.

Οι Κύπρος, Δανία, Ιταλία, Αυστρία, Φινλανδία και Σουηδία δεν έχουν κατώτατο μισθό.

Χάσμα μισθού μεταξύ ανδρών και γυναικών

Το χάσμα μισθού είναι ένας δείκτης ανισοτήτων των απολαβών μεταξύ των δύο φύλων. Ορίζεται ως η απόλυτη διαφορά των μέσων μικτών απολαβών των ανδρών και των γυναικών της χώρας. Σε αυτό το λήμμα παρουσιάζουμε το χάσμα χωρίς προσαρμογή, δηλαδή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το είδος του επαγγέλματος, τα χρόνια προϋπηρεσίας, κτλ.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με δεδομένα του 2018, η μέση γυναίκα λαμβάνει 10,4% μικρότερο μισθό από το μέσο άνδρα, δηλαδή 0,896€ για κάθε 1€ που λαμβάνει ένας άνδρας.

Δεδομένα

Τα δεδομένα για τη δημιουργία των γραφημάτων σε αυτό το λήμμα είναι ανοιχτά και ελεύθερα προσβάσιμα. Χρησιμοποιήθηκαν τα εξής σύνολα δεδομένων από τη Eurostat: earn_nt_net, earn_gr_gpgr2, earn_mw_cur. Και από τον OECD: min2ave.

Εγγραφή στο newsletter

Για να λαμβάνεις τα γραφήματα και τις αναλύσεις μας μέσω email.

© 2024 Greece in Figures. All Rights Reserved
info@greeceinfigures.com
Το Greece in Figures δε χρησιμοποιεί cookies και δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες του.