Αριθμός Εργαζόμενων και Ανέργων - Ελλάδα

Σε εκατομμύρια

Γράφημα: GreeceInFigures.com | Πηγή: Eurostat