Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης

Διονύσης Κουλλόλλι

Τελευταία Ενημέρωση: 4/3/2024

Εισαγωγή

Στο παρακάτω λήμμα παρουσιάζουμε τις δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης της Ελλάδας και των χωρών της Ευρώπης.

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα αυξάνονταν αδιάκοπα από το 1995 έως και το 2008. Ωστόσο, η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα από το 2008 και μετά είχε σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση των κρατικών δαπανών. Από το 2016 και μετά, οι δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης σταθεροποιήθηκαν, ενώ από το 2019 και μετά αυξάνονται και πάλι. Κατά την περίοδο 1995-2006, οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν χαμηλότερες στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Από το 2007 και μετά, αυτό το ποσοστό αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας στο 62,8% το 2013, κυρίως λόγω της σημαντικής συρρίκνωσης του ΑΕΠ.

Η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει την Κεντρική Κυβέρνηση, η οποία περιλαμβάνει την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα υπουργεία και άλλους οργανισμούς που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως οι δήμοι και οι περιφέρειες, επίσης εντάσσονται στη Γενική Κυβέρνηση. Επιπλέον, η Γενική Κυβέρνηση περιλαμβάνει τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως τα ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς απασχόλησης, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την παροχή κοινωνικής ασφάλισης και άλλων υπηρεσιών στους πολίτες.

Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης σήμερα

Το 2021, οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν στο 57,4% του ΑΕΠ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2019, όπου ο λόγος των δαπανών προς το ΑΕΠ ήταν 47,8% (+9,6 μονάδες). Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην πανδημία της COVID-19 και τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της. Σε σύγκριση με το 2020, ο λόγος των δαπανών προς το ΑΕΠ μειώθηκε ελαφρά κατά 2,3 μονάδες, κυρίως λόγω της αύξησης του ΑΕΠ. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι συνολικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,7% ή 5,6 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 104,4 δισ. ευρώ το 2021.

Το 2021, το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης αφορούσε τις δαπάνες για την Κοινωνική Προστασία, καθώς ανέρχονταν στο 35,9% επί των συνολικών δαπανών. Οι άλλες λειτουργίες των κρατικών δαπανών με μεγάλο μερίδιο αφορούν τις κατηγορίες Οικονομικά Θέματα, που ανέρχονταν στο 18,6% των συνολικών δαπανών, και τις Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανέρχονταν στο 16,3% των συνολικών δαπανών. Στην τελευταία θέση βρίσκονται οι δαπάνες για την οικιστική και κοινωνική μέριμνα, καθώς ανέρχονταν σε μόλις το 0,45% των συνολικών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης το 2021.

Άλλες σημαντικές δαπάνες στην Ελλάδα αφορούν την άμυνα και ανέρχονται στο 2.8% του ΑΕΠ, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 1.5 μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Επιπλέον, οι δαπάνες για τη Δημόσια Τάξη και Ασφάλεια στην Ελλάδα ανέρχονται στο 2.2% του ΑΕΠ, επίσης από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ε.Ε. και κατά 0.5 μονάδες υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. Αντίθετα, οι δαπάνες για υγεία ανέρχονται στο 6.7% του ΑΕΠ, χαμηλότερες κατά 1.4 μονάδες από τον μέσο όρο στην Ευρώπη, ενώ οι δαπάνες για παιδεία είναι στο 4.1%, το οποίο αποτελεί το 4ο χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε.

Η κατηγορία "Οικονομικά Θέματα" περιλαμβάνει δαπάνες που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα της χώρας, όπως η χρηματοοικονομική διαχείριση, η διαχείριση του δημοσίου χρέους, η φορολογία, η διοίκηση των δημόσιων επιχειρήσεων και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης και σύγκριση με την Ε.Ε

Δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης ανά υπο-κατηγορία

Δεδομένα

[1] Eurostat (GOV_10A_EXP)

Εγγραφή στο newsletter

Για να λαμβάνεις τα γραφήματα και τις αναλύσεις μας μέσω email.

© 2024 Greece in Figures. All Rights Reserved
info@greeceinfigures.com
Το Greece in Figures δε χρησιμοποιεί cookies και δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες του.